sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr Nguyễn Duy Sơn

0986.790.753 - 01697.415.363

HÀ THỊ ĐỊNH
NV.Bán Hàng - 01697.415.363

Bẻ đai, tai dê, móc từ D6 đến D32

Bẻ uốn U, uốn theo yêu cầu
Bẻ uốn U, uốn theo yêu...
Bẻ đai, tai dê, U, L móc phi 6,8
Bẻ đai, tai dê, U, L móc phi...
Bẻ uốn U, uốn theo yêu cầu
Bẻ uốn U, uốn theo yêu...
Bẻ đai, tai dê, U, L móc phi 6,8
Bẻ đai, tai dê, U, L móc phi...
Bẻ đai, tai dê, U, L móc phi 6,8
Bẻ đai, tai dê, U, L móc phi...

Thép Đông Nam Á - Hòa Phát - Việt Nhật - Cắt theo yêu cầu

Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật, Hòa Phát-Đông Nam Á...
Loại thép Việt Nhật
Loại thép Việt Nhật

Xà gồ, thép hình, đinh, kẽm, cột

Xà gồ, thép hình, đinh, kẽm cột
Xà gồ, thép hình, đinh, kẽm cột
Xà gồ, thép hình, đinh, kẽm cột
Xà gồ, thép hình, đinh, kẽm cột
Xà gồ, thép hình, đinh, kẽm cột
Xà gồ, thép hình, đinh, kẽm cột

Ván ép coppha - Cây chống

Ván ép coppha - Cây chống
Ván ép coppha - Cây chống
Ván ép, coppha - Cây chống
Ván ép, coppha - Cây chống
Ván ép, coppha - Cây chống
Ván ép, coppha - Cây chống